Výcviková plavba na Orlíku 2021

Úrovně: prvoplavci, competent crew, příprava na kapitána

Přípravné materiály v ceně

Možnost ověření praktické zkoušky VMP-S.

Plavba již proběhla.

intenzivní výcvik plachtění na plachetnici s možností ověření praktických dovedností potřebných k průkazu VMP – S. Sylabus výcviku a program plavby se vytváří na míru posádkám.

Termín: 12.-13.8.2021

Nalodění: středa večer 19:00 v marině Orlík

Vylodění: pátek 16:00 v marině Orlík

Cena: 3 390Kč

Výcvik bude koncipován jak pro úplně začátečníky s chutí se naučit bezpečně vést loď na vítr i v dopravním provozu i pro pokročilejší jachtaře s cílem kapitánovat vlastní plavby. 

Možnost ověření praktických dovedností VMP- S přímo na plavbě.
Příplatek: 500 Kč.

Velikost (či naopak menší velikost) našich českých přehrad poskytují výborné podmínky pro intenzivní výuku plachtění. Zatímco na moři je potřeba obrátit loď jednou za několik hodin, na přehradách se to děje každých 10 min. Každý na palubě si tak má možnost plně a beze spěchu vyzkoušet všechny úkoly a úkony spojené s obsluhováním plachetnice, aniž by se tím zdržovala plavba

Celková cena 3 390 Kč.

V ceně je pronájem lodi, služby kapitána, materiály k výcviku, poplatky v marinách, nafta, strava od sobotní snídaně do nedělního oběda.

COVID informace: V případě zrušení celé akce v důsledku vládních nařízení se bude účastníkům vracet plná částka.